Lista kar

Załoga Odcinek Kara Opis
109 (Sidorek Patryk/Rosa Karol) OS 4 Zubry 2 03:00,0 Wcześniejszy wjazd PKC4
110 (Kruszewski Andrzej/Kruszewska Kaja) OS 3 Straszewo 2 07:00,0 Rally 2
110 (Kruszewski Andrzej/Kruszewska Kaja) OS 4 Zubry 2 07:00,0 Rally 2